top of page

ISIL İŞLEMLER

Çözeltiye alma ve yaşlandırma ısıl işlemi süper alaşımlar için çok önemlidir.

Çözeltiye alma

Çökelme ile sertleşen metallerde yaşlandırma öncesi yapılan ısıl işlemdir.

Nikel, titanyum ve alüminyum alaşımları.

Martemperlenmiş piston ringleri. Düşük deformasyon, esnek yapı.

Martemperleme

Kesintili soğutma yöntemlerinden biridir. Parçalar martenzit başlangıç sıcaklığına yakın bir sıcak banyoda soğutulur.

Kılıç, bıçak, otomotiv parçası veya namlu hepsi sertliğe ihtiyaç duyar.

Sertleştirme

En eski ısıl işlem metodu, malzeme koruyucu veya normal atmosferde ısıtılır  ve soğutulur.

Kaynak işlemi sonrası gerilim giderme yapmak çok önemlidir.

Gerilim Giderme

Kaynak, kaplama, taşlama veya talaşlı imalat sonrası malzeme içindeki gerilimleri azaltmak için yapılan ısıl işlem.

Dövülmüş krank için mikroyapının toparlanması için normalizasyon

Normalizasyon

Dövme, hadde veya döküm gibi işlemler sonrası malzeme iç yapısını toparlamak amacı ile yapılır.

Yüksek alaşımlı takım çelikleri, paslanmaz çelikler, süper alaşımlar vakum fırınlarında sertleştirilir.

Vakum

Oksijensiz ortamda ısıtılan parçalar basınçlı gaz ile soğutularak sertleştirilir. Temiz bir yüzey sağlanır.

Kriyojenik işlemde parçalar eksi sıcaklıklara soğutulur.

Kriyojenik

Martenzit bitiş sıcaklığı eksi sıcaklıklarda bulunan malzemelerde dönüşümü tamamlamak için yapılan derin soğutma.

Östemperlenmiş parçaların kullanıldığı yolcu uçağı iniş takımı

Östemperleme

Termal şokun asgariye indirildiği bu proseste ısıl işlem sonrası parça içerisinde çok az gerilim kalır.

Maraging çelikleri, inconel, titanyum malzemeler yaşlandırmaya ihtiyaç duyarlar.

Yaşlandırma

Çözeltiye alınmış katı bileşiklerin matris içerisinde çökelmesi ile sertlik kazanımı sağlanır.

bottom of page