ISIL İŞLEMLER

Çözeltiye alma

Çökelme ile sertleşen metallerde yaşlandırma öncesi yapılan ısıl işlemdir.

Nikel, titanyum ve alüminyum alaşımları.

Martemperleme

Kesintili soğutma yöntemlerinden biridir. Parçalar martenzit başlangıç sıcaklığına yakın bir sıcak banyoda soğutulur.

Sertleştirme

En eski ısıl işlem metodu, malzeme koruyucu veya normal atmosferde ısıtılır  ve soğutulur.

Gerilim Giderme

Kaynak, kaplama, taşlama veya talaşlı imalat sonrası malzeme içindeki gerilimleri azaltmak için yapılan ısıl işlem.

Normalizasyon

Dövme, hadde veya döküm gibi işlemler sonrası malzeme iç yapısını toparlamak amacı ile yapılır.

Vakum

Oksijensiz ortamda ısıtılan parçalar basınçlı gaz ile soğutularak sertleştirilir. Temiz bir yüzey sağlanır.

Kriyojenik

Martenzit bitiş sıcaklığı eksi sıcaklıklarda bulunan malzemelerde dönüşümü tamamlamak için yapılan derin soğutma.

Östemperleme

Termal şokun asgariye indirildiği bu proseste ısıl işlem sonrası parça içerisinde çok az gerilim kalır.

Yaşlandırma

Çözeltiye alınmış katı bileşiklerin matris içerisinde çökelmesi ile sertlik kazanımı sağlanır.

© 2020 by BDI Metal