top of page

Sementasyon / Karbürizasyon

disli-semente.jpg
Sementasyon işlemi birçok farklı endüstriye hitap etmektedir.

Çelik yüzeyine karbon atomlarının ara yer atomu olarak gönderilmesi ile yüzeyde sert bir tabakanın oluşturulması esasına dayanır. İşlem sıcaklığı yapıldığı ortama bağlı olarak 900-1050°C arasındadır.

Sementasyon, karbürizasyon, karbon emdirme veya karbonlama gibi isimler ile anılır.

Katı, gaz, sıvı ortamlarda parçalara sementasyon (karbon emdirme) yapılır.

Sert tabakanın oluşması için yüksek hızda soğutma gerekir. Yağ, polimer ve sıcak tuz banyosu soğutma ortamı olarak kullanılabilir. Bazı ince kesitli parçalarda yüksek basınçlı gaz soğutma.

Küçük silah parçalarından büyük dişlilere kadar bir çok farklı uygulama alanı vardır.

Bu işleme ihtiyaç duyan malzeme grupları,

  • %0,1- 0,2 karbon içeren çeliklere uygulanır.

    • SAE 8620, 16MnCr5, 18NiCr5-4 (1.5810) vb.​

    • 16NiCr4 (1.5714), 18NiCrMo7-6, 20MnCr5

bottom of page