top of page

Borlama

Borlama yüzey aşınma ve yorulma direncini arttırır.

Ara yer atomu difüze ederek yüzey sertliğini arttırma metotlarından biri olan borlama, sementasyon ve nitrasyondan daha yüksek yüzey sertliklerine ulaşabilir.

Katı ve sıvı olarak yapılabilen yaklaşık 900 °C'de yapılan borlama işlemi altlık malzemesi için yüksek bir sıcaklıkta yapıldığı için sonrasında çekirdek sertleştirme amacıyla hızlı soğutma gerektirmektedir.

Hemen her çelik grubuna uygulanabilen borlama ısıl işlemi ile aşınma direnci yüksek yüzeyler elde etmek mümkündür. 

Uygulandığı malzemeler,

  • Düşük alaşımlı çelikler

  • Orta ve yüksek alaşımlı çelikler

  • Nikel bazlı süper alaşımlar

  • Kobalt alaşımları

  • Stellite

bottom of page