YÜZEY SERTLEŞTİRME

Alev

Eski çağlardan beri yapılan bir ısıl işlemdir. Bazen parçanın sadece yüzeyi bazen tamamı ısıtılır ve sertleştirilir.

Karbonitrasyon

Karbon ile birlikte azotun da yüzeye difüze ettirilmesi ile yapılır. İşlem sıcaklığı olarak nitrasyondan yüksektir.

Oksidasyon

Malzeme yüzeyinde oluşturulan demir oksit tabakası korozyon direncini arttırır.

Savunma sanayinde kullanılır.

Borlama

Parça yüzeyine ara yer atomu olarak bor gönderilir. Madencilik başta olmak üzere birçok makine parçasında kullanılır.

Lazer

Lazer ışınları ile parçaların bir kısmının ısıtılması ve soğutulması ile sertleştirme yapılır.

Sementasyon

Yüzeye gönderilen karbon atomları yüzeyi sertleştirirken çekirdek kısmı yumuşak ve tok kalır.

İndüksiyon

Malzemenin hızlıca yüksek sıcaklığa çıkartılıp soğutulması ile yüzeyi sertleştirilir.

Nitrasyon

Parçalara son işlem olarak yapılır, yüzeyde oluşturulan sert tabaka aşınma ve yorulma direncine katkı sağlar.

© 2020 by BDI Metal