top of page

YÜZEY SERTLEŞTİRME

Parçanın belirli kısmı veya tamamen alev ile ısıtılır ve yağ, polimer veya su ortamında soğutulur.

Alev

Eski çağlardan beri yapılan bir ısıl işlemdir. Bazen parçanın sadece yüzeyi bazen tamamı ısıtılır ve sertleştirilir.

Bağlantı elemanları karbonitrasyon ile sertleştirilir.

Karbonitrasyon

Karbon ile birlikte azotun da yüzeye difüze ettirilmesi ile yapılır. İşlem sıcaklığı olarak nitrasyondan yüksektir.

Silah parçaları oksidasyon yapılarak korozyon dirençleri arttırılır.

Oksidasyon

Malzeme yüzeyinde oluşturulan demir oksit tabakası korozyon direncini arttırır.

Savunma sanayinde kullanılır.

Borlanın ağır iş makinaları parçaları yüksek aşınma direncine sahiptir.

Borlama

Parça yüzeyine ara yer atomu olarak bor gönderilir. Madencilik başta olmak üzere birçok makine parçasında kullanılır.

Lazer ışını malzemeyi hızlıca ısıtır sonrasında basınçlı hava/gaz ile sertleştme sağlanır.

Lazer

Lazer ışınları ile parçaların bir kısmının ısıtılması ve soğutulması ile sertleştirme yapılır.

Dişliler, büyük makine parçaları sementasyon ile yüzey aşınma direnci kazanır.

Sementasyon

Yüzeye gönderilen karbon atomları yüzeyi sertleştirirken çekirdek kısmı yumuşak ve tok kalır.

Elektrik alan yardımıyla parçanın bir kısmı ısıtılır.

İndüksiyon

Malzemenin hızlıca yüksek sıcaklığa çıkartılıp soğutulması ile yüzeyi sertleştirilir.

Nitrasyon ile havacılık sanayinde dişliler sertleştirilebilir.

Nitrasyon

Parçalara son işlem olarak yapılır, yüzeyde oluşturulan sert tabaka aşınma ve yorulma direncine katkı sağlar.

bottom of page