top of page

HASAR ANALİZİ

Bir araba, havacılık motoru, makine parçasında veya kalıpta hasar, o parçaya ait tasarım, ham madde, imalat teknikleri, ısıl işlem ve çalışma koşullarında yapılan hata ile oluşur.

Hasarın nedeni bazen bu etkenlerin biri iken çoğu zaman birkaç etkenin bir kombinasyonudur. Hasar zaman zaman üretimin aksamasına neden olurken bazı durumlarda ise maalesef ölümlere neden olur. Bu nedenledir ki tekrarlayan hasarların önlenmesi kimi zaman insanların hayatını kurtaracak çoğu zamanda işletmelerin üretim ve itibar kaybını engelleyecektir.

 

Hasar analizi bilimi disiplinler arası yaklaşım gerektiren bir daldır. Hasarın kök nedenini bulmak için çoğu zaman farklı kişilerin yorumlarına ihtiyaç duyulur. Tasarım ve imalat detayları, malzeme ve ısıl işlem karakterizasyonu, çalışma koşullarının incelenmesi hepsi bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

 

BDI Metal uzun yıllardır birçok farklı sanayi dalı için hasar analizi çalışmaları yapmaktadır. Malzeme ve ısıl işlem karakterizasyonunu uluslararası referans standartlar ışığında yapıp bu bilgileri tasarım, imalat ve çalışma koşulları ile birleştirerek final sonuca varır.

 

Hasar analizinde karakterizasyon için kullanılan teknikler,

  • Görsel ve yerinde inceleme, hasar ön bilgisi edinme

  • Kırık yüzey için stereo-zoom mikroskop çalışması

  • Metalografik numune hazırlama sonrası, ışık mikroskobu ile mikro yapı çalışmaları

  • Sertlik kontrolleri

  • Darbe ve çekme testi

  • Penetran sıvı testleri

  • Ultrasonik çatlak kontrolü

  • X-ray muayenesi

  • Taramalı elektron mikroskobu (SEM)

  • Kimyasal analiz

Hasarın kök nedenini bulmak için araştırmalar yapalım ve tekrarının önüne geçelim.
Hasarın kök nedenini bulmak için araştırmalar yapalım ve tekrarının önüne geçelim.
bottom of page