top of page

Karbonitrasyon

Karbonitrasyon ile diyafram yayların yüzey sertlikleri arttırılır.

Karbonitrasyon işlem sıcaklığı olarak sementasyon ile nitrasyonun arasındadır.​

850 °C civarında yapılan karbonitrasyon sırasında malzeme yüzeyine karbon ve azot aynı anda ara yer atomu olarak gönderilir ve sonrasında yağda hızlı soğutulur.

Karbonitrasyon sert ve aşınmaya dirençli bir tabaka oluşturur. Genel olarak düşük alaşımlı seri ürün malzemelerin yüzey sertleştirilmesine fayda sağlar.

Malzemenin alaşımına bağlı olarak azami 0.6-0.7 mm civarında bir derinlik oluşturur.

Bağlantı elemanları sanayinde yoğun olarak kullanılır. Debriyaj baskı plaklarında da ısıl işlem sırasında oluşan deformasyonu asgaride tutmak için tercih edilir.

Uygun kaliteler,

  • Düşük alaşımlı çelikler

    • C10, SAE 1020​

  • Otomat çelikleri​

    • 35 S 20 (1.0726), 60 S 20 (1.0728) ve 10 S 20 (1.0721)​

Otomotiv sanayinde bu ısıl işlem tekniği için CQI-9 Tablo A kullanılmaktadır.

bottom of page