top of page

Sertleştirme ve meneviş

Malzemeler soğutulmadan önce östenit sahasına ısıtılır ve belirli süre tutulur.

En eski ısıl işlem olan bu nötr sertleştirme işlemi koruyucu (inert gaz) veya koruyucu olmayan (hava) ​atmosferde ısıtılan parça hızlıca soğutulur.

Soğutucu ortam su, yağ, polimer, sıcak banyo, basınçlı gaz ve hava olabilir.

İngilizce olarak teknik resimlerde sık sık Quench and Temper (QT) şeklinde belirtilen bu işlem Türkçe'ye ıslah olarak girmiştir.

Bu proses sonunda çelik malzemede beklenen yapı martenzittir. Yarı kararlı bir faz olan martenzit gevrek ve kırılgandır. Bu kırılganlığı azaltmak ve sertliği istenen seviyeye getirmek için yapılan işleme ise meneviş denir.

%0,20'nin üzerinde karbona sahip malzemeler sertleşebilir.

bottom of page