top of page
arka plan - ısıl islem.jpg

AMS 2750G Eğitimi

AMS2750G header

Pirometri bir ısıl işlem ekipmanında üretimi etkileyen en önemli unsurudur. Pirometriyi anlamak ısıl işlem fırınının yönetilmesini ve tekrarlanabilir düzgün ürünler üretilebilmesinin ilk adımıdır. 

Bu eğitim BDİ Metal'in uzun yıllardır ülke sanayisine sunduğu, özel proses ekipleri için tasarlanmış 14-21 saat sürecek bir çalışmadır.

Eğitim sonunda yapılacak çevrim içi testte başarılı olanlara başarı sertifikası düzenlenir. 

Amaç

Bu eğitim programının sonunda katılımcının, havacılık ve savunmanın ısıl işlem dalındaki en önemli standardı AMS 2750’yi anlaması, parçaların veya hammaddelerin geçerli spesifikasyonlara göre ısıl işlem görmesini sağlamak için bilgileri edinmesi hedeflenmektedir. 

Gerekli ön bilgi

Genel fırın veya ısıl işlem bilgisi

Hedef grup

Isıl işlem fırın ve ekipmanlarını kullanan özel prosesler bölümünde çalışan üretim, kalibrasyonlarını yapan kalite veya bakım çalışanı, yöneticisi

İçerik

  • Firmanıza ait özel konular

bottom of page