top of page

CQI-9 Eğitimi

CQI-9-4

Isıl işlem AIAG tarafından belirlenmiş 8 farklı özel prosesten birisidir. Bu özel proses eğitimini verecek eğitmenin bu uzmanlığa sahip olması bir zorunluluktur.

 

BDİ Metal 20 yılı aşkın ısıl işlem tecrübesi ve geçirdiği sayısız ana sanayi değerlendirmesi (denetlemesi) sayesinde kendisini ısıl işlem konusunda kanıtlamış bir eğitim sağlayıcıdır. 

Eğitim sonunda yapılacak çevrimiçi testi geçenlere başarı, geçemeyenlere ise katılımcı sertifikası düzenlenir.

Bu eğitim seçilecek ısıl işlem metotlarına ve saha uygulamarına  göre 7-21 saat arasında değişebilir.

Amaç

Bu eğitim programının sonunda ticari olarak veya kendi tesisinde ısıl işlem yapan işletmelerde çalışan kalite ve ısıl işlem mühendislerinin Haziran 2020’de yayınlanan CQI-9-4’e uygun olarak ısıl işlem süreçlerini yönetmelerini sağlayabilmek gerek müşteri tarafından gerekse iç denetim olarak yapılan ısıl işlem değerlendirmelerine hazır olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca dolaylı veya direkt ısıl işlem hizmeti satın alan firmalar için tedarikçilerin yeterliliklerini değerlendirecek ekiplerin konu hakkında bilgi sahibi olmaları eğitimin amaçları arasındadır. 

Gerekli ön bilgi

Standardın uygulayıcıları için temel ısıl işlem ve fırın kullanım bilgisi, bu standardı bir değerlendirme dokümanı olarak kullanacaklar için kalite uygulamalarına aşinalık.

Hedef grup

İşletme içerisinde ısıl işlem ile ilgilenen teknik personel (teknisyen, tekniker ve mühendis), iç veya dış denetimler yapan kalite, teknik destek personeli,

 

İçerik

1. CQI-9 nedir?

2. Isıl işlem sistem değerlendirme prosedürü

3. Özel süreç detaylarının anlaşılması

3.1. Termokupllar

3.2. Enstrümantasyon (fırın kayıt donanımları)

3.3. Sistem doğruluk testi (System accuracy test [SAT])

3.4. Sıcaklık homojenlik testi (Temperature uniformity surveys [TUS])

4. Prosese özel denetim tabloları *

Tablo A: Sementasyon, karbon doğrulama, nötr sertleştirme, östemperleme, martemperleme, temperleme, çökelti ile sertleştirme, yaşlandırma

Tablo B: Nitrasyon (gaz) ve ferritik nitrokarbürizasyon (gaz veya tuz)

Tablo C: Alüminyum ısıl işlemi

Tablo D: İndüksiyon ısıl işlemi

Tablo E: Tavlama, normalizasyon, gerilim giderme

Tablo F: Düşük basınç sementasyon

Tablo G: Sinter sertleştirme

Tablo H: İyon Nitrasyon

Tablo I: Sıcak presleme

 

bottom of page