top of page

NÖTR ISIL İŞLEMLER

alevle ısıl işlem

Alev yüzey sertleştirme

Eski çağlardan beri yapılan bir ısıl işlemdir. Bazen parçanın sadece yüzeyi bazen tamamı ısıtılır ve sertleştirilir.

İndüksiyon bobini iş parçasını ısıtıyor.

İndüksiyon yüzey sertleştirme

Malzemenin hızlıca yüksek sıcaklığa çıkartılıp soğutulması ile yüzeyi sertleştirilir.

Martemperlenmiş piston ringleri. Düşük deformasyon, esnek yapı.

Martemperleme

Kesintili soğutma yöntemlerinden biridir. Parçalar martenzit başlangıç sıcaklığına yakın bir sıcak banyoda soğutulur.

Kılıç, bıçak, otomotiv parçası veya namlu hepsi sertliğe ihtiyaç duyar.

Sertleştirme ve meneviş

En eski ısıl işlem metodu, malzeme koruyucu veya normal atmosferde ısıtılır  ve soğutulur.

Çözeltiye alma ve yaşlandırma ısıl işlemi süper alaşımlar için çok önemlidir.

Çözeltiye alma

Çökelme ile sertleşen metallerde yaşlandırma öncesi yapılan ısıl işlemdir.

Nikel, titanyum ve alüminyum alaşımları.

Kriyojenik işlemde parçalar eksi sıcaklıklara soğutulur.

Kriyojenik

Martenzit bitiş sıcaklığı eksi sıcaklıklarda bulunan malzemelerde dönüşümü tamamlamak için yapılan derin soğutma.

Dövülmüş krank için mikroyapının toparlanması için normalizasyon

Normalizasyon

Dövme, hadde veya döküm gibi işlemler sonrası malzeme iç yapısını toparlamak amacı ile yapılır.

Yüksek alaşımlı takım çelikleri, paslanmaz çelikler, süper alaşımlar vakum fırınlarında sertleştirilir.

Vakum

Oksijensiz ortamda ısıtılan parçalar basınçlı gaz ile soğutularak sertleştirilir. Temiz bir yüzey sağlanır.

Kaynak işlemi sonrası gerilim giderme yapmak çok önemlidir.

Gerilim Giderme

Kaynak, kaplama, taşlama veya talaşlı imalat sonrası malzeme içindeki gerilimleri azaltmak için yapılan ısıl işlem.

Lazer demeti iş parça yüzeyine vuruyor.

Lazer yüzey sertleştirme

Lazer ışınları ile parçaların bir kısmının ısıtılması ve soğutulması ile sertleştirme yapılır.

Östemperlenmiş parçaların kullanıldığı yolcu uçağı iniş takımı

Östemperleme

Termal şokun asgariye indirildiği bu proseste ısıl işlem sonrası parça içerisinde çok az gerilim kalır.

Maraging çelikleri, inconel, titanyum malzemeler yaşlandırmaya ihtiyaç duyarlar.

Yaşlandırma

Çözeltiye alınmış katı bileşiklerin matris içerisinde çökelmesi ile sertlik kazanımı sağlanır.

bottom of page