AMS 2750G yürürlükte! Pirometri standardı AMS 2750 yeniden güncellendi.

Güncelleme tarihi: 24 Tem

Isıl işlem dünyası için önemli standartlardan biri olan sıcaklık ölçme standardı AMS 2750 geçtiğimiz günlerde pek de beklemediğimiz bir zamanda yenilendi. F versiyonu 2 yıl süre ile yürürlükte kaldıktan sonra 30 Haziran 2022 itibarı ile yürürlükten kalktı.

Daha önce Linkedin hesabımda söylediğim üzere bayram tatilinde okuma yaparak bu değerlendirme yazısını hazırladım. Umarım faydalı olur.


İlk izlenimler:

 • Öncelikle AMS 2750'nin tarihsel değişimine bir bakalım. Aşağıda yaptığım tabloda da görüleceği üzere iki yıldır kullandığımız F versiyonu 1987'de yayınlanan A versiyonundan sonra en az kullanılan oldu.

AMS2750 Pyrometry history, AMS 2750 Pirometri tarihçe, AMS2750G
 • Dikkatimi çeken bir başka husus standardın fiyatında ciddi bir artışın olduğu. Eski versiyonları 87$'a satın almışken bu yeni versiyon AMS 2750G için talep edilen ücret 134$. Bu %54'lük bir fiyat artışına denk geliyor.

 • Bu güncelleme yeniden yazım olmadığı için değişiklik yapılan bölümlerin yanında sol tarafta (l) işareti göreceksiniz. Toplam 79 adet değişiklik var.

 • Bir ufak hatırlatma yapalım, eğer AMS dokümanı tamamen yeniden yazım olursa başlığında parantez içerisinde (R) sembolü oluyor. Hatırlarsanız AMS 2750F böyle idi.

 • Gereksiz bilgiler kapsamında bir detay daha söyledikten sonra incelemeye geçeceğim. Eski versiyon 54 sayfa iken AMS 2750G ise 56 sayfa.


AMS 2750G, AMS2750G, Pyrometry, Pirometri


İnceleme başlıyor,

79 adet değişiklik maddesinin tamamını burada değerlendirmeyeceğim ama genel itibarı ile ana bölümler olarak ele almaya çalışacağım. Yenilenmiş konuları daha rahat ayırt edilebilmesi için italik yazmaya çalıştım. Buna dikkat ederseniz bir kolaylık olur diye düşünüyorum.


Referans dokümanlara bir ilave bir değişiklik gelmiş:

 1. F versiyonunda kullanılan ARP 1917 Clarification of Terms Used in Aerospace Metals Specifications yerine AS7766 Terms Used in Aerospace Metals Specifications getirilmiş.

 2. Eskisinde olmayan yeni bir standart referansların içerisine eklenmiş. Harf Tanımlanmamış Termokupl Kombinasyonları için Sıcaklık Elektromotor Kuvveti (emf) Tabloları için hazırlanmış bu standardı ASTM sitesinden 98$'a edinebilirsiniz.

ASTM E1751 Standard Guide for Temperature Electromotive Force (emf) Tables for Non-Letter Designated Thermocouple Combinations


Tanımlar:

Toplam 20 adet değişiklik. Bu sayı toplam değişikliklerin dörtte biri kadar. İçerisinde dikkat etmeye değer bulduklarımı aşağıda sıraladım.

 • Ana metal termokupl tanımında bulunan M tipi örneği kaldırılmış.

 • Dijital enstrümantasyon (cihaz) tanımının genişletildiğini söyleyebilirim. Ülkemizde çoğu fırın kullanıcısı yeni donanımlar kullandığı için çok etkili bir durum yok.

 • Saha test cihaz tanımında bulunan "bu cihazlar çoğunlukla taşınabilir" tabiri kaldırılmış.

 • Kalibrasyon sıklığı tablosuna daha net tabirler eklenmiş.

 • Asal metal sensör (termokupl) tanımına RTD'ler eklenmiş.

 • Termoelementleri esas olarak refrakter metallerden (örn. Tungsten, Renyum, Tantal, Niobyum ve Molibden) ve bunların alaşımlarından oluşan bir sensörler için bir tanım eklenmiş.

 • Sensitivity (duyarlılık) tanımı tamamen kaldırılmış.

 • SAT tanımlarında Tablo referans numaraları değişmiş. Tanımlar biraz daha net anlamlar ile yazılmış.


Teknik gerekliliklerde yapılan değişiklikler,

Sıcaklık Sensörleri

 • Eski standartta parçaya termokupl tutturma ile ilgili bir detay yok iken şimdi böyle bir ibare eklenmiş,

≤2000 °F veya 1100 °C sıcaklıklar için termoelemanların doğrudan bir parçaya, benzetilmiş parçaya veya ısı alıcıya punta kaynağına izin verilir.
 • Sensörler ve sensör kalibrasyonu (Tablo 1) tablosunda kalibrasyon intervalleri ve kalibrasyon doğrulukları aynı kalırken B tipi sensörler için daha önceden yazılan sıcaklık toleransları kaldırılmış.

 • Tablo 2'de M tipi termokuplların bağlantılarında K tipi uzatma kablosu ve könektör kullanılabileceği daha net açıklanmış.

 • Tablo 3'de yeni bir satırımız var. Eğer MIMS termokuplunuzun ölçme ucu fırın ortamına maruz kalıyor ise bu termokuplu "expendable" (harcanabilir) şeklinde değerlendirmeniz gerekiyor.

 • Tablo 5'de bulunan TUS&SAT sensörleri bölümüne daha önce olmayan C tipi termokupl eklenmiş.

 • 3.1.7 maddesi "SAT ve TUS Sensörünün Yeniden Kullanımı" içerisine "refractory" eklenmiş.

 • Şarj termokuplları ile ilgili 3.1.10 maddesi genel itibarı ile aynı ancak C tipi termokupl eklenmiş ayrıca bazı daha net cümleler konulmuş.

 • Tablo 6 için kullanılan sıcaklıklar aynı ama rakamsal olarak daha bir net hale gelmiş.

Enstrümantasyon

 • Burada yeni bir gereklilik ile karşılaştık, Türkçeleştirilmiş halini paylaşıyorum.

3.2.1.4 İşlem kaydı verilerinin toplanması, sıcaklık işleme döngüsündeki her zaman 10 dakikalık aralıkları aşmayacak şekilde kaydedilen her sensör için en az altı veri noktası olacaktır.
3.2.1.5 Veri toplama aralıkları, soğutma hızı gereksinimlerine uygunluğu göstermek için yeterli olacaktır.
3.2.1.5.1 Kayıt cihazı, parçaların veya hammaddelerin ısıl işlem ekipmanında bulunduğu süre boyunca aktif olarak veri kaydetmeli/toplayacaktır. Yükün aktarılması için yük sensörlerinin bağlantısının kesilmesi gerektiği durumlarda, kullanıcılar proses uyumluluğuna ilişkin başka objektif kanıtlara sahip olmalıdır (örneğin, bekletme süresiyle uyumlu diğer fırın kayıt sensörlerinin/sensörlerinin sıcaklığından sıcaklık düşüşünü gösteren veriler).
 • Tablo 7'de tek bir değişiklik var o da Zener voltajı tabirinin yerine "hassas voltaj referansı" tabirinin getirilmesi.

 • Test enstrümanları (cihaz) tek bir başlıkta toplandı. (Birincil Standart, İkincil Standart ve Saha Test cihazı)

 • Tek sıcaklıkta kullanılan cihazlar tek sıcaklıkta kalibre edilebilecek.

 • 3.2.3.1 Tüm kontrol, kayıt ve aşırı sıcaklık cihazları dijital olacaktır. 0.1°C ekran hassasiyeti kuralı 1 yıl daha uzatıldı.

 • Cihaz kalibrasyon raporunda bulunması gereken birkaç bilgi güncellenmiş.

 • 3.2.6.1 maddesi Düzeltme ve Değişiklik ofsetlerine ilişkin gerekliliklerde bir değişiklik yok ancak cümle anlamları netleştirilmiş.

SAT

 • SAT'ın hangi sensörlere gerekli olduğunu anlatan madde biraz daha netleştirilmiş.


SAT, ilgili enstrümantasyon tipinin gerektirdiği tüm kontrol ve kayıt sistemlerinin yanı sıra, üretim ısıl işlemleri için kullanılan her bir ısıl işlem ekipmanı parçasının her bir kontrol bölgesinde parçalar ve hammadde kabulü için kullanılan herhangi bir ek kayıt sistemi üzerinde gerçekleştirilecektir.
 • SAT ihtiyacı duyulan anlar için verilen örneklere bir tane daha eklenmiş. Bu da farklı rulodan bir sensör kullanıyorsanız SAT gerektiğini anlatan bir örnek.

 • Alternatif SAT gereklilikleri genel itibarı ile aynı olmak ile birlikte A,C veya D+ enstrümantasyonu için

35 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör